Energi besparelse
En energi optimering er en investering der normalt har en tilbage betalingstid mellem 4-5 år afhængig af opgavens kompleksitet.

Energitjek - hvor meget vil du tjene?
En effektiv udnyttelse af virksomhedens energiforbrug er ofte lig med komfort, miljømæssige fordele og store økonomiske besparelser.

Langt de fleste besparelser finder man i de tekniske installationer. Lad CelBo energitjekke din virksomhed og få overblik over energiforbruget og optimeringspotentialet i hovedområderne:

• Belysning
• Ventilationsanlæg
• Køleanlæg
• Bygningsinstallationer
• Kompressorer og andre procesanlæg
• Varmeforsyningskilde og distributionen af denne i bygningen.

Energitjekket kan udføres for hele virksomheden ­eller for enkelte områder alt efter behov. På baggrund af kortlægningen og analysen udarbejdes en rapport med konkrete forslag til prioriterede energibesparelser med investeringer og tilbagebetalings­tider. Derudover foreligger et konkret tilbud fra salg af dine energibesparelser til et energiselskab, der ­giver det økonomiske grundlag for at gennemføre de energiforbedrende tiltag i din virksomhed.

+45 21 27 62 48